Årsredovisningen
I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket, godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens verksamhetsår.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2022