Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär.

Styrelsen 2023-2024

Ordförande
Mikael Jansson
Sandåkersgatan 1

Vice ordförande
Marie Johansson
Sandåkersgatan 7

Sekreterare
Ludwig Broadhall
Sandåkersgatan 3

Ledamot
Kerstin Westman
Sandåkersgatan 5

Ledamot
Viliina Alastalo
Sandåkersgatan 7

Suppleant
Patrik Södergren
Sandåkersgatan 7

Suppleant
Göran Larsson
Sandåkersgatan 5

Suppleant
Märta Streijffert
Sandåkersgatan 7