Hej alla medlemmar,

Den 18 maj kommer årets föreningsstämma äga rum på Umeå Folket shus och det är dags att lämna in motioner. Motionerna tillfaller styrelsen senast 5/4 för att de ska hinna behandlas innan kallelsen går ut.

Se mer info i bifogad PDF nedan

Motioner inför årsstämma 2022.pdf 

Mvh
Styrelsen BRF Boklok Sandåkern

🌟Hej alla medlemmar!🌟
Nu är nästa vinter på intågande och vi från styrelsen har gjort en rundvandring med EMFA samt snöröjarna från Degersjö Entreprenad. Den förra vintern var verkligen en stor utmaning och vi vill därför tillsammans med dem gå ut med följande uppmaning till er alla.
➡️🚶‍♀️Loftgångarna: EMFA skottar/blåser undan snön på våra loftgångar. Vi som medlemmar ska hålla undan snön framför våra lägenhetsdörrar samt göra loftgångarna framkomliga för att EMFA ska kunna sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Alla uppmanas därför att plocka undan/ställa ihop eventuella saker som försvårar framkomligheten.
➡️🚲Cykelförråden/markgångar: Alla uppmanas styra in cyklarna i cykelförråden under vinterperioden. Då markgångarna framför cykelförråden är trånga är det av största vikt för att Degersjö Entreprenad ska kunna röja undan snön i gångarna.
➡️🧹Spadar/sopar: Trädgårdsgruppen kommer inför vintern att inhandla spadar som tillsammans med en sop kommer att placeras vid varje husentré. Dessa är givetvis fritt fram att använda för att skotta/sopa på loftgångarna men kom ihåg att lämna tillbaka dessa när ni är klara så grannen också kan hålla fint framför sin dörr 😊
➡️🔥Brandsäkerhet: Med vintern och mörkret så börjar en period då fler använder levande ljus m.m. Extra viktigt är att se till så att batterier finns i era brandvarnare och att alla har en fungerande brandsläckare och brandfilt (vilket hemförsäkringen kräver).
GLÖGGMINGEL!🎅🤶❄️🎉
Torsdagen den 2/12 kl.17:30-19:00 anordnar vi ett härligt glöggmingel utomhus vid pergolan på vår innergård. Vi kommer att bjuda på fika och har ni alla varit snälla så kanske till och med Tomten kommer på besök… Boka in i kalendern, så ses vi då!
Med vänliga hälsningar!
Styrelsen & Trädgårdsgruppen BRF Boklok Sandåkern
EMFA & Degersjö Entreprenad

🌟Hej medlemmar!🌟

Som många har märkt så förändrade Bahnhof den 1 november sitt TV-utbud och de kanaler som ingår i vårt TV-paket Bahnhof TV Mellan:

•    Följande kanaler tas bort: TV3, TV6, TV8, TV10, Eurosport 1 och Eurosport 2

•    Följande kanaler tillkommer: CNN, Cartoon Network, Boomerang, Euronews, Godare, History Channel och Axess TV

Detta på grund av ändrade villkor för kanalrättigheter.

Bahnhof informerar att alla kan fortsätta att titta på kanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10 genom streamingtjänsten Viaplay, dock måste varje enskild medlem själva beställa detta på viaplay.se

Bahnhof ber er att kontakta dem om ni har frågor om förändringarna:

010-510 35 05 | www.bahnhof.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen 

🌟Hej medlemmar!🌟

Vi vill informera er om att det är sista chansen att hämta ut era filter.‼️

Vi kommer att lämna ut filtren:

20/9 kl 18:00 - 19:30.

VIKTIGT: 

Det är absolut sista gången att hämta filtren och det är lägenhetsinnehavarens ansvar att värmeväxlaren fungerar som den ska. 

Det är okej att skicka sin granne, familjemedlem etc. för att hämta ut dem.😃

NOTIS. 

En serviceavgift på 99 kr tillkommer för de personer som inte har hämtat ut filtret efter 20/9.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

En motion inför stämman var att styrelsen skulle se över möjligheter till ett mer trafiksäkert parkeringsområde inom föreningen. Under de senaste veckorna har farthinder lagts ut mellan carportarna vid hus 1 och under fredagen 16/7 har Securitas skyltat om parkeringen. Detta innebär att HKP-parkeringen byter plats med den besöksparkering som tidigare funnits vid kortsidan av undercentralen.
Vid tillfälle kommer EMFA att krita upp en ny parkeringsruta vid den nya besöksparkeringen vilket ger oss en extra parkeringsplats för våra gäster att nyttja och att det totala antalet besöksparkeringar går från 4 till 5 stycken. De kommer även att montera en parkeringsspegel på kortsidan av hus 3 för förbättrad sikt runt undercentralen.
Vi från styrelsen hälsar alla en fortsatt solig och härlig sommar 🌞