??? VÅRSTÄDNING ONS-TORS 10-11 JUNI ???
Hej medlemmar! Förra helgen skickade vi ut info ang den efterlängtade vårstädningen ? I veckan är det äntligen dax!
Som ett led i att hålla social distansering har vi valt att förlägga vårstädningen till 2 dagar där vi själva kan välja tid och dag för att bidra. Vi har även fördelat ansvarsområden mellan de olika husen. Såsom vi tidigare informerat om kommer dessvärre aktiviteter såsom lotteri och korvgrillning utgå pga den rådande pandemin. Vi får se framemot samkväm längre fram när tiderna tillåter!
? Från onsdag 12.00 kommer det finnas krattor, sopsäckar, sopar. Emfa levererar detta på släp vilket kommer stå i anslutning till stora soprummet.
? Vid behov finns sedan igår extra krattor (även en ”rejäl kratta”), trädgårdsspadar mm i stora soprummet hängandes på kroklister direkt innanför dörren (båda sidorna)
? Handdesinfektion och plasthandskar kommer finnas tillgängligt.
? Krattor, sopar (emfas) och sopsäckar läggs på släpet när vi är klara. Detta hämtas fredag morgon av Emfa.
Vad ska vi göra?
? Kratta bort grus från gräsmattor
? Sopa bort grus där det behövs
? Jämna ut/kratta ut gruset på grusgångar
? Plocka upp allt skräp vi hittar
? Alla med carport sopar sin carportplats
? Ser ni annat som behöver göras på gården är det givetvis välkommet att göra det ! ?
Något vi inte ska göra?
Bortse från gräsytorna på innergården mellan hus 1, 7 och 9. Dessa åtgärdas på annat sätt.
Bifogat hittar ni karta med ansvarsområden (färgmarkerade)
 
Förtydligande:
? Hus C - även grusgången vid ert hus - mot innergården
? Hus D - även gräsytorna på bortre sidan av carportsen (mot cykelvägen) samt ytorna vid infarten.
Vänligen tänk på att alltid hålla 1,5 - 2 meters avstånd!
Vi distansses på gården onsdag-torsdag! ?
//Styrelsen

? PÅ GÅNG I VÅR FÖRENING ?

 

Hej alla medlemmar!
I bifogat -> DOKUMENT <- hittar ni information om vad som är på gång i föreningen. Bland annat:

 

? Vårfint & vårstädning 10-11 juni 

? Om våra grönområden

❗️ Viktig information

 

Informationen kommer under morgondagen sättas upp i trapphusen och skickas ut via mail. 
Ta hand om er och ha en fin kväll!

Hjärtlig hälsning,

Styrelsen

??? På gång på våra grönområden ???

 

GEMENSAM INFO FRÅN STYRELSEN BRF BOKLOK SANDÅKERN, HISKE BACKE 1 OCH HOPPET:

 

Hej alla medlemmar i Brf Boklok Sandåkern, Hiske Backe 1 och Hoppet!

Vi grannföreningar kommer nu tillsammans påbörja förbättringsinsatser för att göra våra innergårdar än trevligare att vistas i. Trädgårdsgruppen, med representanter från alla våra tre föreningar, har tagit fram förslag på förbättringar och prioriteringar och har drivit/driver detta arbete. Stort tack till er! Roligt att kunna arbeta tillsammans mellan föreningarna och hitta synergieffekter och fint gemensamt engagemang.

? Inom närmaste 1-2 veckorna kommer vi få besök av snickare nere på våra innergårdar. De två grillplatserna/ytorna med bänkar och bord kommer att få fina inramningar.

Det kan ev. medföra att det pågår byggnation när ni planerar att ta en utefika vid bänkarna. Men vi hoppas på överseende för detta i hopp om att ni kommer ha än större nöje att vistas där när det är färdigställt.

Tillsvidare önskar vi er en fortsatt trevlig helg!

// Styrelsen Brf Boklok Sandåkern, Styrelsen Hiske Backe 1, Styrelsen Hoppet

 

 

? Gällande våra gräsmattor i Brf Boklok Sandåkern ? 

Styrelsen arbetar för att förbättra gräsmattan och delar av växtligheten på innergården mellan hus 1, 7 och 9 samt även gräsplätten vid 7:ans kortsida. Detta är på gång och planen är att åtgärd ska ske snarast möjligt.

 

//Styrelsen Brf Boklok Sandåkern

Hej på er!


Här kommer information inför den kommande årsstämman!

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, har regeringen infört en tillfällig lag som gör att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en bostadsrättsförening kan poströsta. Vi i styrelsen har tagit beslut om att genomföra stämman 25 maj med poströstning. Att poströsta räknas som lika med att delta i stämman.

Bostadsrätterna skriver "Om styrelsen har beslutat om poströstning rekommenderar Bostadsrätterna föreningarna att uppmana sina medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen. Det är inte lämpligt ur ett smittspridningsperspektiv"

Under den här veckan kommer vi från styrelsen att dela ut information i era postfack kring årsstämman, det är kallelsen, motioner inkomna till den 17 april, poströstningsblanketten, valberedningens förslag. Årsredovisningen kommer vi att lägga ut på hemsidan.

Hälsningar från oss i Styrelsen